Bài thơ phép thử cuộc đời

Ước muốn lòng người là vô tận,
Lượng sức mình để sống đủ là vui
Trời của chung tất cả mọi người,
Chẳng lấy hết, chẳng cho ai tất cả.

Chớ vội buồn khi đời gặp vất vả,
Đừng quá vui khi có chút thành công.
Phải cố rèn để trí sáng, tâm trong,
Chớ kèn cựa tự mình làm khổ mình.

Nếu biết được mỗi sai lầm là bệnh,
Thì lòng mình sẽ lượng cả bao dung.
Sống cuộc đời tự tại với ung dung,
Với tiểu nhân hay cùng người quân tử.

Cuộc đời nay luôn như là phép thử,
Với mỗi người tồn tại ở nhân gian.

Leave A Reply

Your email address will not be published.