Monthly Archives

Tháng Tư 2018

Cách phân biệt nước mắm Nam Ngư giả

Nước mắm Nam Ngư giả trên thị trường gần như được xử lý triệt để, tuy vẫn còn nhiều cơ sở trái phép lợi dụng thương hiệu lớn để sản xuất nước mắm giả mang thương hiệu lớn Nam Ngư, dù rằng đã xử lý triệt để nhưng người tiêu dùng cần phân…