Tin tức phụ nữ thế giới dành riêng cho phụ nữ

Ở đời ganh ghét chẳng được chi

Ở đời ganh ghét chẳng được chi, sự ganh ghét hơn thua, sống trên đời đừng thù hận làm chi đó là phần nội dung của thơ ganh ghét, sân si hơn thua, giàu giỏi hẹp tâm, cũng vứt đi.

Ở đời ganh ghét chẳng được chi.
Thù hận hại nhau chẳng được gì.
Xã hội bao la, người một tính.
Rộng lượng bao dung bớt sầu bi.

Những người hiểu biết, gạt sân si.
Kẻ kém nhận thức hay so bì.
Học nhiều, học ít không quang trọng.
Hơn nhau đạo đức, mặt lễ nghi.

Giỏi thì làm tướng, dốt làm cu li.
Đèn ai nấy sáng chớ khinh khi.
Hơn thua đức độ, tâm hiếu nghĩa.
Giàu, giỏi mà nghèo tâm, thì cũng vứt.

Đó là những câu nói hay về sự ganh ghét đố kỵ, và ganh ghét đố kỵ muôn đời nát đúng cái bản ngã của nó, theo dõi nhiều về Tâm sự nhé

Leave A Reply

Your email address will not be published.