Thơ đời là cõi tạm

Thơ đời là cõi tạm, đâu biết cuộc đời chỉ là cõi tạm trần gian Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật Thế nên tất bật đến bây…

Tâm an vạn sự an

Lửa mạnh mẽ như thế, nước lại dập tắt nó. Nước mạnh mẽ như thế, đất lại vùi lấp nó. Đất mạnh mẽ như thế, gió lại thổi tan…