Browsing Category

Phát triển bản thân

Tâm an vạn sự an

Lửa mạnh mẽ như thế, nước lại dập tắt nó. Nước mạnh mẽ như thế, đất lại vùi lấp nó. Đất mạnh mẽ như thế, gió lại thổi tan…