Xa nhau rồi mình còn giữ gì không?

Xa nhau rồi mình còn giữ gì không…
Hay kỷ niệm thả bềnh bồng trôi nổi?
Chuyện tình yêu suốt đời không có tội,
Chỉ vô duyên chăn gối phải ôm buồn.

Nhớ nhau nhiều nước mắt cứ trào tuôn,
Bao vết xước… cắt buồng tim đau mãi.
Biết rằng yêu nhiều trái ngang thế thái,
Nhưng đớn đau quằn quại vẫn luôn chờ.

Không nhau rồi… than thở với vần thơ,
Anh nỡ phụ hửng hờ không thấy đến.
Nợ duyên kia bấp bênh do định mệnh,
Nào phải đâu thuyền bỏ bến không về.

Đường vào đời lắm dâu bể nhiêu khê,
Yêu thương nhớ câu thề luôn đau đớn.
Cát sóng hôn… chỉ chập chờn đùa giỡn,
Như tình chưa đủ lớn phải chia đường.

(st)

Leave A Reply

Your email address will not be published.